Geluid van muziekinstrumenten
Geluid van muziekinstrumenten

Met deze applet kun je een klarinet- of trompetgeluid simuleren. Klik op 'geluid' om het geluid aan of uit te zetten. Kies rechts voor het geluid van een klarinet of de trompet. Zet het geluid aan. Met de knop 'reset' worden alle frequenties weer op nul gezet.
Je kunt ook zelf met de frequentie-knoppen spelen en een zelf gekozen fequentie-combinatie maken. Wanneer je rechts op "KORT JAKJE" of op "ODE AAN JOY" klikt, wordt deze melodie hoorbaar met de ingestelde frequentiecombinatie.


Terug

H. Strokap